OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,, ZIMA MOICH MARZEŃ”