Rekrutacja

Zapraszamy do zapisów

Promocja!

Zapraszamy do udziału w projekcie

Całodzienny pobyt 150 zł wraz z zajęciami dodatkowymi.
Wpisowe 0 zł

Wyżywienie za cały dzień 11,00 zł

Dzieci z orzeczeniem 0 zł

Promocja trwa od 01.07.2021 do 31.08.2022

O szczegóły promocji prosimy pytać w sekretariacie przedszkola.

Do projektu przyjmujemy dzieci, które nie uczęszczają do naszej placówki. Wpis dziecka na listę dzieci dokonywany jest na podstawie podpisanej Umowy o Świadczeniu Usług Dydaktycznych i Opiekuńczo-Wychowawczych pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami/Opiekunami dziecka oraz wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc ograniczony.

Promocja wiosenna

Całodzienny pobyt 400 zł wraz z zajęciami dodatkowymi.
Wpisowe 300 zł opłata jednorazowa, wpłacana przy zapisie dziecka do przedszkola.

Promocja trwa do 31.12.2021r

O szczegóły promocji prosimy pytać w sekretariacie przedszkola.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat. Wpis dziecka na listę dzieci dokonywany jest na podstawie wpłaty wpisowego, oraz podpisaniu Umowy o Świadczeniu Usług Dydaktycznych i Opiekuńczo-Wychowawczych pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami/Opiekunami dziecka i wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności.

Uwaga!

Nasze przedszkole ma charakter ogólnodostępny, przyjmujemy również dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci z deficytami rozwojowymi. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otrzymują dodatkowe wsparcie nauczyciela specjalisty, oligofrenopedagoga. Nauczyciel wprowadza dziecko w grupę, wspomaga go, integruje pracuje indywidualnie oraz w grupie. Współpracujemy również z wieloma specjalistami organizując odpowiednią opiekę psychologiczno-pedagogiczną. W naszej placówce jest również możliwość korzystania z zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju. W skład zespołu do opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania wchodzą: neurologopeda i terapeuta SI, logopeda oligofrenopedagog.

W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola jest większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo mają:

  • dzieci już uczęszczające do Przedszkola „Pałacyk Malucha”
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających.

Cennik

Czesne podstawowe

Czesne podstawowe wynosi 639 zł

W ramach czesnego wpisowe wynosi 400 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 06:30 do 18:00 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Promocja dla pracujących"

Czesne w "Promocji dla pracujących" wynosi 360 zł

W okresie trwania promocji wpisowe wynosi 300 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 06:30 do 15:30 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Promocja 50/50"

Czesne w "Promocji 50/50" wynosi 290 zł

W okresie trwania promocji wpisowe wynosi 300 zł

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 07:00 do 12:00 lub od 12:00 do 17:00 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

"Promocja Maluchy"

Czesne w "Promocji Maluchy" wynosi 380 zł

W okresie trwania promocji wpisowe wynosi 300 zł

Promocja skierowana jest do dzieci od 2,5 do 3 roku życia

W ramach czesnego zapewniamy opiekę wychowawczą od 06:30 do 18:00 oraz zajęcia dodatkowe m.in. warsztaty plastyczne, kulinarne, eksperymentalne, Montessori, nowoczesna matematyka oraz wiele innych

Uśmiech dziecka jest miarą naszego sukcesu!

Nie czekaj, zadzwoń lub napisz do nas!

Tel: 603 097 886 E-mail: debica@palacykmalucha.com.pl