Zajęcia

Bajkoterapia to nic innego jak terapia poprzez bajki, które uwielbia każde dziecko. To doskonała metoda relaksacyjna pozwalająca się wyciszyć dzieciom przed snem lub przed kolejnymi zajęciami edukacyjnymi po przedpołudniu pełnym wrażeń i zabaw,
Odpowiednio dobrane pozycje książkowe mogą pomóc dzieciom w wielu trudnych dla niego sytuacjach i stanach emocjonalnych. Metoda ta zdobywa coraz szersze uznanie na całym świecie i jest polecana przez autorytety w dziedzinie pedagogiki dziecięcej.
Bajkoterapia prowadzona jest w naszym przedszkolu codziennie. Zachęcamy także gorąco rodziców do czytania bajek z dziećmi w domu.

 

Serdecznie zapraszamy na pouczające spotkania z bajkami !

 

Ważnym elementem w rozwoju dzieci jest ich naturalna pasja odkrywania świata. Podczas zajęć dzieci realizują szereg eksperymentów które pokazują ciekawe zjawiska otaczającego świata np. poznają zjawiska związane z napięciem powierzchniowym, robią eksperymenty z woda , olejem, mydłem i brudem, oraz uczą dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów.

Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo -skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Serdecznie zapraszamy na interesujące spotkania z eksperymentami !

 

 

 

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju dziecka. Najważniejszym zadaniem przedszkola w tym czasie jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwości rozwojowych. Gimnastyka korekcyjna jest szeroko rozumianą formą zajęć profilaktycznych.

Serdecznie zapraszamy !

 

Techniki, wykorzystywane obecnie w nauce języka angielskiego, prowadzą do zaangażowania dzieci w proces nauczania – uczenia się języka. Odpowiednio wyselekcjonowane do wieku i możliwości uczniów stymulują wyobraźnię oraz ich kreatywność. Wspierają rozwój emocjonalny jak i społeczny dzięki zajęciom prowadzonym często w parach lub grupach. Prowadzi to do tworzenia dobrego klimatu na zajęciach, a przeto do lepszej organizacji nauczania i niebywałych wyników.  Dzieci uwielbiają śpiewać piosenki, recytować rymowanki, słuchać historyjek, odgadywać zagadki i uczestniczyć w scenkach dramowych, które pozwalają na wykorzystanie zdobytej wiedzy w odgrywaniu ról.

Ten wiek, wiek przedszkolny daje dziecku duże możliwości językowe, ponieważ;

* Dziecko w wieku przedszkolnym bardzo szybko przyswaja język obcy w takim stopniu jak język ojczysty.

* Plastyka narządów mowy pozwala przyswoić akcent na równi z akcentem własnego języka.

* Dziecko bardzo szybko zapamiętuje i zapomina dlatego stały kontakt z językiem obcym gwarantuje jak najlepsze jego opanowanie.

Rozwój umysłowy w okresie późnego dzieciństwa będzie plasował się wokół rozwoju czynności poznawczych, które w nauce języka obcego stają się niezwykle ważne. Uczeń dzięki myśleniu abstrakcyjnemu i wniosków logicznych będzie stopniowo przyswajał i organizował wiedzę z języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy !

 

Klub Odkrywców to zajęcia nastawione na pobudzenie wyobraźni dzieci, ale również na przekazanie im wiedzy dotyczącej wszystkich zakątków świata. W jednym tygodniu dzieci odwiedzają ciepłą Hiszpanię, w drugim przenoszą się do zimnej Skandynawii, po to aby na kolejnych zajęciach zagłębiać się w świat dinozaurów.  Odwiedzają nas znane osobistości, był już Robin Hood, Hrabia Drakula, a nawet prosto z Camp Nou - sam Lionel Messi!
Podczas zajęć omawiane są tradycje, zwyczaje, a także najbardziej znane zabytki, osoby i miejsca z danego regionu. Nie ograniczamy się jedynie do Polski - naszym celem jest zagłębienie się w rozmaitościach z całego świata.

Serdecznie zapraszamy do odkrywania świata !

 

Zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju to niezwykle ważne zadanie. Wszelkie zaniedbania w tym względzie mogą bowiem spowodować opóźnienia a nawet zaburzenia ogólnego rozwoju, w tym także mowy.

Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na całościowy rozwój jego osobowości. Dziecko poznaje otaczający świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia i pragnienia.

Niezwykle ważne więc jest podejmowanie czynności stymulujących prawidłową mowę jak najwcześniej, zwłaszcza, iż problem trudności  w komunikowaniu się dotyczy coraz większej ilości dzieci.

W trosce o prawidłową mowę naszych wychowanków oferujemy zajęcia z doświadczonym logopedą, który otacza je profesjonalną opieką, a prowadzona terapia logopedyczna jest  dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia logopedyczne !

 

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. Jej założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania miedzy tymi funkcjami. Jest to niezbędne do prawidłowego opanowania umiejętności czytania i pisania.

Efektem pracy tą metodą jest usprawnianie uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej. Dzięki temu dziecko osiąga prawidłową orientację czasowo-przestrzenną, szybciej uczy się pisać i czytać.

Podczas zajęć dzieci poznają jeden z wzorów graficznych i odpowiednią do niego piosenkę lub wierszyk. Wielokrotnie je powtarzając, wystukują rytm i odwzorowują nowopoznany wzór różnorodnymi technikami np.: pisanie kredą na tablicy, palcem na tabliczkach, flamastrem, węglem, palcem na tacy z kaszą, patyczkiem w plastelinie, dłonią/nogą w powietrzu, kredką, ołówkiem itp. Dzieci łącząc różne rodzaje aktywności śpiewają, dotykają, słuchają, rysują, piszą, wykonują ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. W wyniku tego następuje integracja wzrokowo - słuchowo - dotykowo - ruchowa. Struktura zajęć charakteryzuje się dużą różnorodnością i wielo-zmysłowym poznawaniem kolejnego wzoru, co sprzyja dużemu skupieniu uwagi, zainteresowaniu dzieci i aktywnym uczestniczeniu w zajęciach.

Informujemy, iż nauczycielki z naszego przedszkola odbyły szkolenie pod okiem autorek programu MDS - Marty Bogdanowicz oraz Małgorzaty Barańskiej,  co upoważnia je do profesjonalnego prowadzenia zajęć tą metodą.

Serdecznie zapraszamy !

 

 

Nasze zajęcia wzbogacamy o elementy myśli pedagogicznej Marii Montessori, której głównym celem jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci oraz umożliwienie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego.

Sale przedszkolne wyposażone są w specjalistyczne pomoce edukacyjne (materiały Montessori), które rozwijają wszechstronne umiejętności dziecka i doskonale przygotowują do edukacji szkolnej. Wszystkie materiały są uporządkowane i łatwo dostępne.

Poprzez edukację w środowisku Montessori pragniemy ukształtować w dziecku:

- odwagę w myśleniu i w działaniu

- niezależność w myśleniu i w działaniu

- odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczeni

- szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia

- umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie

- umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, nie koniecznie w duchu rywalizacji

- kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań

Serdecznie zapraszamy !

 

Okres przedszkolny to idealny czas, żeby zacząć uczyć się matematyki. Nasze zajęcia to wspaniała zabawa w świecie logiki i pojęć matematycznych.
Dzieci bawią się matematyką i nawet nie zauważają, kiedy zaczynają dodawać, odejmować, a w starszych grupach nawet mnożyć czy dzielić .
Wprowadzamy prawdziwe zadania matematyczne przez zabawę. Zajęcia są skrupulatnie przygotowane – dziecko nie nudzi się i na każdych zajęciach uczy się czegoś nowego.

Serdecznie zapraszamy na wspaniałą zabawę w świecie logiki i pojęć matematycznych!

 

Prowadzona jest za zgodą rodziców. Program zajęć dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka. Dzieci uczą się śpiewać, rysują, poznają tradycje kościelne związane ze świętami. Dzieci, które nie uczestniczą w religii mają zapewnioną opiekę.

 

"Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.
Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym najwyższej rangi i właśnie dlatego moja metoda musi pozostać na wskroś muzyczną"

Emil Jaques-Dalcroze

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce /poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie/, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

 

 

Serdecznie zapraszamy na ciekawe zajęcia wychowania przez sztukę !

 

Dobre wychowanie to inwestycja, która zawsze zwróci się z nawiązką. Kulturalny przedszkolak zyska sobie sympatię zarówno rówieśników jak i dorosłych. Znając podstawowe zasady bon ton bez trudu poradzi sobie również na późniejszych etapach edukacji.

Na prowadzonych zajęciach z savoir vivre przypominamy dzieciom to, czego na co dzień uczą ich rodzice – jak kulturalnie zachowywać się w każdej sytuacji.

Uwrażliwiamy dzieci na okazywanie szacunku starszym, uczymy zasady prawidłowego zachowania się przy stole, utrzymywania porządku, koleżeństwa, powtarzamy z nimi magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia savoir vivre !

 

Zajęcia z tańca najlepiej zaczynać w przedszkolu, jeżeli do tej pory rodzice z dzieckiem nie tańczyli (a szkoda).

Przygodę z tańcem często zaczynamy, kiedy dziecko jest zupełnie malutkie i spontanicznie, słuchając rytmicznej muzyki (polecamy muzykę etniczną!), zaczyna się kołysać na boki. Warto malca w tych początkach kariery tanecznej wspierać.
To świetna zabawa, która rozwija poczucie rytmu, plastyczność, elegancję i koordynację

Serdecznie zapraszamy do tańca !

 

Jak zrobić coś z niczego? Jak z niepotrzebnych szpargałów, śmieci wręcz, wyczarować piękne, unikalne i funkcjonalne ciekawostki? Nie wiecie? My wiemy! I potrafimy to przekazać w takiej formie, że jest przy tym mnóstwo dobrej zabawy oraz zadowolenia z osiągniętych efektów.

Nasze warsztaty, to jednocześnie wyśmienity sposób na spędzenie wolnego czasu oraz niepowtarzalna okazja do zgłębienia natury recyklingu, tak ważnego dla ochrony naszego środowiska. Podczas naszych warsztatów niepotrzebne zmienia się w potrzebne i w magiczny wręcz sposób nabiera nowej formy i wartości. Razem z nami zgłębicie tajemnice, które dotychczas gdzieś tam Wam umykały, a przecież „czarować każdy może”!

Tu zaczyna się ekologia połączona z kreatywnością i świetną zabawą. Nie wierzycie? I bardzo dobrze! Dlatego zapraszamy na zajęcia!

Serdecznie zapraszamy na ciekawe spotkania z przeszłością!

 

Któż z nas będąc jeszcze dzieckiem nie zakradał się by obserwować rodziców podczas krzątania się w kuchni? Wielu z nas skrycie marzyło aby samodzielnie przygotować wspaniałą potrawę, którą oczarujemy najbliższych. Kulinarny świat od zawsze przyciąga do siebie dzieci – różnymi smakami, zapachami czy wyglądem.

Na prowadzonych warsztatach kulinarnych przybliżamy dzieciom tajniki tego świata. Tworzymy proste desery, orzeźwiające soki, owocowe sałatki, kolorowe kanapki – wszystko to co małe, dziecięce rączki są w stanie same wykonać. Nic tak dobrze nie smakuje i nie napawa dumą jak samodzielnie przygotowany posiłek.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty kulinarne !

 

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Teatr będący syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr.

Rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Dziecko przedszkolne ma naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę wyrażania ekspresji twórczej: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Z uwagi na to, że w przedszkolu prowadzone są zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może  dowiedzieć się, jat powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima.

Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki. W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Tworzenie w przedszkolu mini spektakli  pomada zrealizować zadania dydaktyczno- wychowawcze, służy uatrakcyjnieniu zajęć. Dobra, radosna zabawa dzieci, w której można dostrzec przekazywane im wartości wychowania teatralnego może być źródłem satysfakcji tak dla dzieci, rodziców jak i nauczyciela.

 

Serdecznie zapraszamy do zabawy w teatr !

 

Już przyszłe mamy wiedzą, jak ważną rolę w rozwoju ich dziecka pełni muzyka. Dziecko, które już w brzuchu mamy odbiera sygnały dźwiękowe od świata, tym bardziej potrzebuje kontaktu z muzyką w pierwszych latach swojego rozwoju.

Codzienne poranne zajęcia umuzykalniające dają pewność, że nie zabraknie muzyki w jego zabawach i nauce.
O wartości muzyki w życiu przedszkolaka można wyczytać wiele. Jedno jest pewne - dzieci uwielbiają grać na instrumentach, tańczyć, improwizować, a nawet podśpiewują pod nosem poranne melodie i piosenki.
W trakcie naszych zajęć dziecko rozwija również świadomość własnego ciała, orientację w przestrzeni, kształtuje słuch muzyczny i rozpoznaje dźwięki otoczenia. Swobodne muzykowanie oraz starannie dobrane zabawy muzyczno-ruchowe jak i możliwość poznania profesjonalnych instrumentów są dla dziecka niezbędne do dalszej nauki i rozwoju.
Dodatkowo organizujemy "Spotkania z muzyką" i zapraszamy profesjonalne zespoły muzyczne, które prezentują różnorodną muzykę i instrumenty ze wszystkich zakątków świata. Koncerty te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci w każdym wieku.

 

Serdecznie zapraszamy na ciekawe spotkania z muzyką !